Odhad radiační zátěže z vyšetření v nukleární medicíně


Aplikovaná aktivita: MBq
Věk pacienta: roků
Vyšetření / radiofarmakum:

Data získána z národních radiologických standardů pro radiologickou fyziku v nukleární medicíně [PDF tabulka ke stažení zde].