Užitečné a související odkazy

Instituce

Zajímavé URL s problematikou nukleární medicíny a dalších diagnostických zobrazovacích metod:

Vybrané stránky mezinárodních a národních odborných společností s mnoha odkazy na další zdroje včetně odborných časopisů, univerzitních a nemocničních pracovišť, firem zdravotnické techniky, souborů kazuistik, výukových souborů, atd.:

Další zajímavé stránky a odkazy: