Vážená paní, vážený pane,

přicházíte na oddělení nukleární medicíny s doporučením od Vašeho lékaře. Prakticky všechna naše vyšetření spočívají v podání malého množství radioaktivní látky (tzv. radiofarmaka) do Vašeho těla – nejčastěji velmi tenkou jehlou do žíly, v některých případech můžete tuto zobrazovací látku vypít nebo inhalovat. Pomocí speciálního přístroje zobrazujícího radioaktivní záření (gamakamery) pak sledujeme rozložení radiofarmaka ve Vašem těle.

Po podání radiofarmaka nebudete mít žádné nepříjemné pocity, nebude Vám nevolno, ani nebude ovlivněno Vaše vědomí. Radiační zátěž pro Váš organismus bude obdobná jako při rentgenovém vyšetření, v mnoha případech i nižší. Podané radiofarmakum se z Vašeho těla bude během pár hodin vylučovat nejčastěji močí, proto Vám bude naším personálem doporučeno více pít a častěji vyprazdňovat močový měchýř.

Každé vyšetření má jiný postup a doba trvání se výrazně liší. Proto je možné, že někteří pacienti, kteří přijdou do čekárny až po Vás, půjdou „na řadu mnohem dříve než Vy“. Některá vyšetření se provádí ihned po podání radiofarmaka, v mnoha případech však po injekci radioaktivní látky můžete na několik hodin odejít a na snímkování přicházíte později. Při snímkování obvykle zůstáváte oblečení, ležíte na zádech na pohyblivém lůžku, které se pomalu posunuje mezi dvěma detektory gamakamery, nebo zůstává mezi detektory v jedné pozici, či se detektory otáčí kolem dokola určité části Vašeho těla.

Výsledek vyšetření není ihned k dispozici – lékař nejdříve musí získaná data zpracovat na počítači, poté je výsledek odeslán lékaři, který si vyšetření vyžádal.

Doufáme, že se na našem oddělení budete cítit dobře.

Kolektiv Ústavu nukleární medicíny
Klinické pracoviště I, II

Informace o průběhu a přípravě na jednotlivá vyšetření

Další informace ke stažení:

Informovaný souhlas s vyšetřením obecně
Informovaný souhlas s vyšetřením myokardu
Pokyny a informovaný souhlas s terapií 131I

Dne 22.11.2010 jsme zahájili provoz na novém PET/CT pracovišti. Vyšetření pozitronovou tomografií je poměrně náročné a vyžaduje precizní přípravu a dodržení všech požadovaných pokynů. Prosíme Vás tedy o důkladné prostudování níže uvedených materiálů a dodržení všech uvedených požadavků a zásad.

Základní informace o PET/CT vyšetření

Příprava pacienta na vyšetření
Informace o pobytu ve stíněné kabince po aplikaci radiofarmaka

Důležité: V den vyšetření PET/CT, tj. cca 12h po aplikaci stopovací látky - radiofarmaka, je nutné maximálně omezit styk s těhotnými a malými dětmi. Má-li pacient(ka) v domácnosti těhotnou ženu, malé dítě nebo kojí-li pacientka dítě, je třeba zajistit pobyt v oddělených místnostech, hlídání a/nebo náhražku kojení. Následující den ráno je aktivita v pacientovi tak nízká, že není nutno dalších opatření.

Informovaný souhlas s PET/CT vyšetřením
Anamnestický dotazník

Více informací:

Klinické pracoviště I:
U Nemocnice 5, budova 1.LF UK
22496 5700

Klinické pracoviště II:
U Nemocnice 2, areál VFN
22496 2591 (plicní vyšetření)
22496 2594 (PET/CT)