Poslední aktualizace/Last update: 24.09.2018 10:00
 

Radiologická fyzika / technika v nukleární medicíně
Medical Physics in Nuclear Medicine - educational website

Ing. Jiří Trnka, Ph.D.
KDAIZ FJFI ČVUT


Radiologická fyzika (RFNM, RTNM, AIZM, ZS 2018/2019)

Informace ke kurzu

 • Organizace kurzu: zde
 • Místo konání přednášek: 1. LF UK, U Nemocnice 5, přízemí vlevo
 • Zápočty:
  • Udělování zápočtů proběhne na základě předložení individuálně vypracovaných úloh ve formě domácích úkolů a následné obhajoby.
  • Zápočty se budou udělovat nejpozději do konce zimního zkouškového období.
  • Získání zápočtu je nutnou podmínkou pro účast na praxi.
  • Zápočtové úlohy je třeba odevzdat nejpozději do konce kalendářního roku, tj. 31.12.2018 23:59 hod.
  • Zápočtové úlohy se odevzdávají výhradně v elektronické podobě buď emailem nebo skrze paměťové médium při osobní návštěvě.
  • V případě pochybností o úspěšném doručení úloh emailem je věcí každého studenta vyžádat si potvrzení o doručení nebo se dostavit osobně. Na reklamace po termínu nebude brán zřetel!
  • Aktuální stav splněnosti je k nahlédnutí zde: Google docs
 • Termíny obhajoby zápočtů (změna vyhrazena):
  • (předtermín)
  • (hlavní termín)
  • (náhradní termín)
 • Termíny zkoušek (změna vyhrazena):
  • Leden 2019: možnost individuální domluvy na kterýkoliv ÚT-ČT, kromě 15.1.
  • Únor 2019: 5.2, 12.-14.2
  • Aktuální seznam termínů a přihlášených: Google docs
 • Přihlášení se na zkoušku: výhradně e-mailem, týden předem, vždy max. 3 osoby
 • Místo konání zkoušek i obhajoby zápočtů: Ústav nukleární medicíny, budova 1.LF UK, U Nemocnice 5, přízemí vlevo
 • Upozornění: v případě neúspěchu lze zkoušku opakovat nejdříve za jeden kalendářní měsíc!

Kompletní studijní materiál KDAIZ [v 2.2.2 z 27.3.2018]: PDF [29 MB]

Studijní materiály IAEA (Nuclear Medicine Physics Handbook)

 • Chapter 01 Basic Physics for Nuclear Medicine [text] [slides]
 • Chapter 02 Basic Radiobiology [text] [slides]
 • Chapter 03 Radiation Protection [text] [slides]
 • Chapter 04 Radionuclide Production [text] [slides]
 • Chapter 05 Statistics for Radiation Measurement [text] [slides]
 • Chapter 06 Basic Radiation Detectors [text] [slides]
 • Chapter 07 Electronics Related to Nuclear Medicine Imaging Devices [text] [slides]
 • Chapter 08 Generic Performance_Measures [text] [slides]
 • Chapter 09 Physics in the Radiopharmacy [text] [slides]
 • Chapter 10 Non-Imaging Detectors and Counters [text] [slides]
 • Chapter 11 Nuclear Medicine Imaging Devices [text] [slides]
 • Chapter 12 Computers in Nuclear Medicine [text] [slides]
 • Chapter 13 Image Reconstruction [text] [slides]
 • Chapter 14 Nuclear Medicine Image Display [text] [slides]
 • Chapter 15 Devices for Evaluating Imaging Systems [text] [slides]
 • Chapter 16 Functional Measurements in Nuclear Medicine [text] [slides]
 • Chapter 17 Quantitative Nuclear Medicine [text] [slides]
 • Chapter 18 Internal Dosimetry [text] [slides]
 • Chapter 19 Radionuclide Therapy [text] [slides]
 • Chapter 20 Management of Therapy Patients Therapy [text] [slides]
 • Appendix 01 Artefacts and Troubleshooting [text] [slides]
 • Appendix 02 Radionuclides [text]
 • Abbreviations and symbols [text]

Rozpis přednášek a cvičení, materiály ke stažení

PO 01.10 13:00 Organizace kurzuF T D
Úvod, historie, diagnostická přesnostF T D
PO 08.10 13:00 RadiofarmakaF T
Detektory v NM, parametry, QCF T
cvičení - DÚ: LinearitaF T
PO 15.10 13:00 Výuka odpadáF T D
PO 22.10 13:00 Spektrometrie F T
Měření in vivo a in vitroF T
cvičení - DÚ: Energetická kalibraceF T
PO 29.10 13:00 Statistika v NM - teorieF T (v případě zrušení přednášky samostudium)
cvičení - DÚ: skripta kap. 6, str. 43F T
PO 05.11 13:00 Statistika v NM - kontrola a diskuse ke cvičeníF T
nepovinný workshop: Matlab, GNU OctaveF
PO 12.11 13:00 Scintigrafie, gama kameraF T D
PO 19.11 13:00 SPECTF T D
cvičení - DÚ: Rekonstrukce obrazuF
cvičení - DÚ: DICOMT
PO 26.11 13:00 Kvalita obrazuF T
cvičení - DÚ: Zpracování obrazuF
PO 03.12 13:00 QC gama kamerF T
cvičení - DÚ: Homogenita a CORF
PO 10.12 13:00 PETF T D
cvičení - DÚ: Vliv zeslabeníF
PO 17.12 13:00 KvantifikaceF
Vnitřní dozimetrie + cvičeníF

Pozn:
F = RFNM
T = RTNM
D = AIZM

Zápočty

Pro vypracování zápočtových úloh na zpracování obrazu je vhodné využít některý z nástrojů maticově orientovaného prostředí pro zpracování dat. Doporučeny jsou Matlab nebo GNU Octave. Pro ty, kdo se necítí dostatečně seznámeni se základy použití těchto systémů bude k dispozici zvláštní workshop. Nezbytným vybavením pro účast na semináři je vlastní notebook, pokud možno s předinstalovaným software:

Matlab On-line dokumentace k Matlabu
GNU Octave Homepage, návod

V obou případech je zapotřebí mít k dispozici balíček pro zpracování obrazu Image Processing Toolbox (Matlab) resp. image package (Octave)

Instalace Octave na vlastním počítači:

Nejnovější verze je Octave 4 obsahující i vlastní grafické rozhraní (GUI), takže se již velmi podobá Matlabu. Úlohy jsou navrženy tak, aby je šlo vypracovat na 99% stejně bez ohledu na to, který nástroj použijete.

OS Linux:
Octave je standardně v repozitářích jednotlivých distribucí. Např. v Ubuntu stačí pouze nainstalovat balíček octave-image skrze centrum softwaru nebo v příkazové řádce pomocí:
sudo apt-get install octave-image

MS Windows:
Instalátor pro Windows včetně všech dostupných balíčků je ke stažení zde.