Scintigrafické stanovení mozkové smrti

Princip

Vyšetření slouží k spolehlivému ověření mozkové smrti pro účely transplantační medicíny či k volbě okamžiku možnosti ukončení reanimačních procedur. Používají se stejná lipofilní radiofarmaka jako při vyšetření perfuze mozku. Pokud jsou mozkové buňky odumřelé, mozek se při vyšetření nezobrazí.

Provedení

Aplikace radiofarmaka (99mTc HM PAO nebo 99mTc - ECD) i.v. do zavedené kanyly. Po 15. - 20. min. od aplikace provedení planární scintigrafie ve 4 základních projekcích (v přední, zadní a obou bočních projekcích). Pokud je radiofarmakum přítomné v mozku, provede se rovněž tomografická scintigrafie SPECT. Posuzuje se přítomnost aktivity v mozku.

Indikace

stanovení mozkové smrti

Kontraindikace

Kontraindikací vyšetření je střední arteriální tlak nižší než 80 mmHg u dospělých a 60 mmHg v době aplikace radiofarmaka. Relativní kontraindikací je věk nižší než 12 měsíců.

Příprava

není nutná

Požadovaná klinická informace

stručná

Trvání vyšetření

0,5 hod.

Zátěž zářením

Srovnatelná s CT vyšetřením.

Poznámky

Spolehlivost vyšetření pro stanovení mozkové smrti je velmi vysoká, většina vyspělých států uznává tento postup jako průkazný, v našem transplantačním zákonu 285/02 Sb, je v příloze č. 2 /C je toto vyšetření uvedeno jako možná (přípustná) alternativa k rtg. karotické angiografii - ta je zaplavením organismu jodovanou kontrastní látkou spojena s rizikem poškození ledvin, které je nežádoucí pro transplantační účely.Obr. 1 - normální perfuze mozkové tkáně
Obr. 2 - mozková smrt