Perfuzní scintigrafie plic

Princip

Zobrazuje se kapilární perfuze plic po aplikaci značených makroagregátů albuminu (velikost okolo 50 um) se po i.v. aplikaci zachytí v kapilárním řečišti plicního parenchymu (kapilára průměr okolo 8 um).

Poznámka

Způsobená mikroembolizace je klinicky nevýznamná - pod 1% kapilár (kontrolován je počet aplikovaných částic, nesmí překročit doporučený limit), navíc v krátké době po vyšetření dojde k mechanickému, příp. enzymatickému štěpení mikroembolů albuminu a zprůchodnění kapilárního řečiště.

Provedení

Aplikace radiofarmaka (99mTc MAA) i.v. do periferní žíly v leže. Po 3 - 5 min. od aplikace radiofarmaka provedení planární scintigrafie v přední projekci, zadní projekci a zadních šikmých bočních projekcích, případně tomografická scintigrafie SPECT. Za normálních okolností prokazuje scintigrafie homogenní distribuci makroagregátů (= perfuze) v obou plicích, v případě embolizace do AP se část plic (typické jsou segmentární výpadky) nezobrazuje.

Indikace

 • dg. plicní embolizace
 • stav po plicní embolizaci pro posouzení reperfuze po terapii
 • posouzení stavu plicní perfuze u bronchopulmonálních chorob
 • podíl jednotlivých částí plic na celkové perfuzi před event. operačním výkonem

  Kontraindikace

  Při diagnostice embolizace do plic neexistuje absolutní kontraindikace pro toto vyšetření. Gravidita a laktace je jen relativní kontraindikací - při nutnosti provedení vyšetření minimalizujeme aplikovanou aktivitu radiofarmaka. Při laktaci je třeba přerušit kojení dítěte na dobu 12 hodin.

  Příprava

  není nutná

  Požadovaná klinická informace

  Na žádance je nutné uvádět klinickou otázku účelu vyšetření (co od vyšetření indikující lékař očekává), dobu vzniku obtíží při event. podezření na embolizace plic, případně výsledky dalších vyšetření. Popis rtg - nejlépe je poslat čerstvý rtg snímek s pacientem pro porovnání při vyhodnocování perfuzní scintigrafie.

  Trvání vyšetření

  10 - 15 min.

  Zátěž zářením

  Srovnatelná s klasickým rtg vyšetřením.

  Poznámky

  Při podezření na embolizaci plic je vhodné provést vyšetření co nejdříve (pokud možná ještě před nasazením antikoagulační léčby), později dochází k rekanalizaci a tím i zmenšování nálezu při scintigrafii. Při podezření na embolizaci plic je vždy vhodná kombinace vyšetření ventilace/perfuze. Vzhledem k odlišné energii záření 99mTc a 81Kr lze udělat toto kombinované vyšetření najednou.  Obr. 1 - normální ventilační a perfuzní scintigramy plic
  Obr. 2 - plicní embolie, defekty perfuze při zachované ventilaci