Ventilační scintigrafie plic

Princip

Radioaktivní plyn se při normálním dýchání homogenně rozptýlí v plicních sklípcích a zobrazuje distribuci alveolární ventilace.

Provedení

Pacient v průběhu vyšetření dýchá z uzavřeného systému radioaktivní plyn (81Kr), provede se planární scintigrafie v přední projekci, zadní projekci a zadních šikmých bočních projekcích. Za normálních okolností prokazuje scintigrafie homogenní distribuci radioaktivního kryptonu (= ventilace) v obou plicích, v případě poruchy ventilace se příslušná část plic nezobrazuje.

Indikace

Kontraindikace

Neexistuje absolutní kontraindikace pro toto vyšetření. Gravidita a laktace je jen relativní kontraindikací.

Příprava

není nutná

Požadovaná klinická informace

Na žádance je nutné uvádět klinickou otázku účelu vyšetření (co od vyšetření indikující lékař očekává), případně výsledky již provedených vyšetření.

Trvání vyšetření

10 - 15 min.

Zátěž zářením

nízká - poločas 81Kr je jenom 13s.

Poznámky

Při podezření na embolizaci plic je vždy vhodná kombinace vyšetření ventilace/perfuze. Vzhledem k odlišné energii záření 99mTc a 81Kr lze provést toto kombinované vyšetření najednou.Obr. 1 - normální ventilační a perfuzní scintigramy plic
Obr. 2 - plicní embolie, defekty perfuze při zachované ventilaci