Dynamická scintigrafie ledvin (event. s podáním diuretika)

Princip

Po podání radiofarmaka, které se vylučuje tubulární sekrecí dojde k zobrazení perfuze, funkce a vylučování ledvin.

Provedení

Aplikace radiofarmaka (99mTc-MAG-3) i.v., přičemž detektor scintilační kamery je nastaven na oblast ledvin. Dynamická studie v délce 30 min. Následně vymočení a krátká několikaminutová studie k posouzení případné retence. Hodnotí se globální funkce ledvin (jen kvalitativně a orientačně), podíl jednotlivých ledvin na globální funkci, stav drenáže ledvin. Při podezření na retenci radioindikátoru v dutém systému ledvin se mezi 15. - 20. min. aplikuje furosemid. Standardní dávky furosemidu jsou následující: dospělí jednotně 40 mg i.v., děti do jednoho roku 1 mg/kg hmotnosti, děti od 1 do 16 let 0,5 mg na kg. Výjimečně (u dětí) je možné na výslovné přání odesílajícího klinika provést aplikaci furosemidu ihned na začátku studie.

Indikace

Kontraindikace

Relativní kontraindikací jsou gravidita a laktace. V graviditě lze vyšetření provést z vitální indikace. Při laktaci je třeba přerušit kojení dítěte na dobu 12 hodin.

Příprava

Dostatečná hydratace pacienta před vyšetřením.

Požadovaná klinická informace

Na žádance je nutné uvádět klinickou otázku účelu vyšetření (co od vyšetření indikující lékař očekává), případně výsledky dalších vyšetření. Pokud je pacient po operacích, které ovlivňují funkci nebo drenáž ledvin, měla by tato skutečnost být rovněž na žádance uvedena.

Trvání vyšetření

45 min.

Zátěž zářením

Nízká - radiofarmakum se rychle vylučuje ledvinami.

Poznámky

U malých dětí je vhodné zklidnění před vyšetřením, u zvlášť neklidných dětí je nutné uvažovat o vyšetření v celkové anestézii.Obr. 1 - normální nález při dynamické scintigrafii ledvin
Obr. 2 - porucha odtoku moči z pravé ledviny s dobrou odpovědí na diuretikum