Dynamická scintigrafie ledvin k detekci renovaskulární hypertenze

Princip

Dynamická studie ledvin (viz výše) provedená po premedikaci ACE inhibitorem. Pokud je přítomná závažná stenóza renálních tepen, dojde k poklesu filtračního tlaku, což se projeví poklesem funkce a zpomalením tranzitu radiofarmaka postiženou ledvinou.

Provedení

Stejné, jako při dynamické scintigrafii ledvin. Hodinu před dynamickou studií je podán Captopril 25 - 50 mg per os.

Indikace

Indikací je podezření na renovaskulární hypertenzi zejména při stavech:

Kontraindikace

Relativní kontraindikací jsou gravidita a laktace. V graviditě lze vyšetření provést z vitální indikace. Při laktaci je třeba přerušit kojení dítěte na dobu 12 hodin.

Příprava

Pacient přichází k vyšetření po 4-hodinovém lačnění, aby nedošlo k poruše resorpce p.o. podaného ACE inhibitoru. Podání ACE inhibitoru před dynamickou scintigrafií s ACE-inhibitorovým testem: Captopril 25 - 50 mg p.o. jednu hodinu před vyšetřením rozdrcený a rozmíchaný ve 150-200 ml tekutiny, nesmí zůstat zbytky farmaka na stěně nádoby. Změření krevního tlaku před podáním ACE inhibitoru a poté každých 10-15 minut až do doby zahájení dynamické scintigrafie ledvin. Zavodnění pacienta před vyšetřením. Změření krevního tlaku před odchodem pacienta domů. Pokud je ze zdravotních důvodů možné, je třeba vysadit již zavedenou dlouhodobou terapii ACE inhibitory a Sartany na 2-5 dní před vyšetřením v závislosti na délce biologického poločasu podávaného léku. Obdobně je vhodné dočasně vysadit i terapii diuretiky.

Požadovaná klinická informace

Na žádance je nutné uvádět klinickou otázku účelu vyšetření (co od vyšetření indikující lékař očekává), případně výsledky dalších vyšetření. Pokud je pacient po operacích, které ovlivňují funkci nebo drenáž ledvin, měla by tato skutečnost být rovněž na žádance uvedena. Rovněž by měla být zmíněna medikace hypertenze, co a jak dlouho pacient užívá.

Trvání vyšetření

2,5 hod.

Zátěž zářením

Nízká - radiofarmakum se rychle vylučuje ledvinami.

Poznámky

V případě, že je při vyšetření po zátěži Captoprilem nález jakkoliv patologický, pozveme pacienta v jiný den k provedení vyšetření za nativních podmínek. Výsledky tohoto vyšetření potom porovnáme s výsledkem vyšetření po zátěži Captoprilem.