Dynamická scintigrafie k vyšetření funkce ledvinného štěpu

Princip

Po podání radiofarmaka (které se vylučuje tubulární sekrecí) ve formě malého bolusu rychle i.v., dojde k zobrazení perfuze, funkce a vylučování transplantované ledviny.

Provedení

Aplikace radiofarmaka (99mTc-MAG-3) i.v., přičemž detektor scintilační kamery je nastaven na oblast transplantované ledviny v přední projekci (případně současně v přední i zadní projekci). Dynamická studie v délce 30 min. Následně vymočení a krátká několikaminutová studie k posouzení případné retence. Hodnotí se perfuze, funkce (jen kvalitativně a orientačně) a drenáž transplantované ledviny. Při podezření na retenci radioindikátoru v dutém systému ledvin se mezi 15. - 20. min. aplikuje furosemid.

Indikace

Kontraindikace

Relativní kontraindikací jsou gravidita a laktace. V graviditě lze vyšetření provést z vitální indikace. Při laktaci je třeba přerušit kojení dítěte na dobu 12 hodin.

Příprava

Dostatečná hydratace pacienta před vyšetřením.

Požadovaná klinická informace

Na žádance je nutné uvádět klinickou otázku účelu vyšetření (co od vyšetření indikující lékař očekává), datum transplantace ledviny, případně výsledky dalších vyšetření. Imunosuprese a změny v její medikaci (tubulární toxicita versus rejekce).

Trvání vyšetření

45 min.

Zátěž zářením

Srovnatelná s klasickým rtg vyšetřením.

Poznámky

Vhodné provedení vyšetření včasně po transplantaci - toto slouží jako referenční pro další sledování.