Stanovení globální glomerulární funkce ledvin - GFR

Princip

Po podání radiofarmaka, které se vylučuje glomerulární filtrací se provede několik odběrů krevních vzorků, in vitro měřením těchto vzorků a výpočtem pomocí známých vztahů (multiexponenciální závislost) se stanovuje glomerulární filtrace.

Provedení

Aplikace radiofarmaka (99mTc-DTPA) i.v., odběry krve za 2 a 4 hod. po aplikaci (případně i v jiných intervalech - rozhodne vyšetřující lékař). Zpracování a změření odebraných krevních vzorků, výpočet GFR.

Indikace

Kontraindikace

Relativní kontraindikací jsou gravidita a laktace. V graviditě lze vyšetření provést z vitální indikace. Při laktaci je třeba přerušit kojení dítěte na dobu 12 hodin.

Příprava

Dostatečná hydratace pacienta před vyšetřením.

Požadovaná klinická informace

Stačí stručná.

Trvání vyšetření

3 - 5 hod..

Zátěž zářením

Velmi nízká - aplikuje se jen malé množství radiofarmaka (10% ve srovnání s dynamickou scintigrafií ledvin).

Poznámky

Vyšetření je podstatně přesnější než hodnocení funkce ledvin z hodnot endogenního kreatininu a urey.