Mikční cystografie v kombinaci s uroflowmetrií přímá

Princip

Po zacévkování pacienta a plnění močového měchýře roztokem s radiofarmakem se provede dynamická scintigrafie oblasti ledvin (plnící) s posouzením případného vezikoureterálního refluxu. Následně dynamická scintigrafie (mikční) zachycující stejnou oblast při močení s posouzením motility močového měchýře a případné močové reziduum.

Provedení

Aplikace radiofarmaka (99mTc-DTPA, 99mTc-koloid) do močového měchýře přes zavedený močový katétr. V době plnění močového měchýře snímání oblasti ledvin a močového měchýře scintilační kamerou - dynamická studie. Následně po naplnění močového měchýře mikce, opět snímání oblasti ledvin a močového měchýře scintilační kamerou - dynamická studie. Zhodnocení event. přítomnosti a stupně vezikoureterálního refluxu, zhodnocení dynamických parametrů mikce, posouzení velikosti event. močového rezidua.

Indikace

Kontraindikace

Při akutním infektu močového traktu se nemá provádět katetrizace močového měchýře. Relativní kontraindikací jsou gravidita a laktace. V graviditě lze vyšetření provést z vitální indikace. Při laktaci není potřeba přerušit kojení.

Příprava

Zacévkování, Těsně před scintigrafií se pacient vymočí.

Požadovaná klinická informace

Na žádance je nutné uvádět klinickou otázku účelu vyšetření (co od vyšetření indikující lékař očekává), případně výsledky dalších vyšetření.

Trvání vyšetření

0,5 - 1 hod.

Zátěž zářením

Nízká, radiofarmakum je v těle pacienta jenom krátkou dobu.

Poznámky

Většinou jde o metodu druhé volby po mikční cystoradiografii, výhodou radionuklidové přímé cystografie je sice velmi nízká radiační zátěž, ale chybí možnost přesnějšího posouzení morfologie močových cest.