Mikční cystografie v kombinaci s uroflowmetrií nepřímá

Princip

Po provedení dynamické scintigrafie ledvin (viz výše) a po fyziologickém naplnění močového měchýře se provede dynamická scintigrafie mikce s posouzením případného vezikoureterálního refluxu a event.i močového rezidua.

Provedení

Aplikace radiofarmaka (99mTc-MAG-3) a provedení dynamické scintigrafie ledvin (viz výše). Po ukončení dynamické scintigrafie ledvin se počká do doby, než má pacient nutkání na močení. Následně se provede dynamická scintigrafie mikce se snímáním oblasti ledvin a močového měchýře.

Indikace

Kontraindikace

Kontraindikací je věk, kdy dítě ještě není naučeno ovládat mikci, ptotické uložení ledviny a stavy se zpomaleným odtokem radiofarmaka z kalichopánvičkového systému. Relativní kontraindikací jsou gravidita a laktace. V graviditě lze vyšetření provést z vitální indikace. Při laktaci je třeba přerušit kojení dítěte na dobu 12 hod.

Příprava

Dostatečná hydratace pacienta před vyšetřením, těsně před vyšetřením se pacient vymočí.

Požadovaná klinická informace

Na žádance je nutné uvádět klinickou otázku účelu vyšetření (co od vyšetření indikující lékař očekává), případně výsledky dalších vyšetření. Trvání vyšetření: 1 - 1,5 hod.

Zátěž zářením

Nízká - radiofarmakum se rychle vylučuje z těla.

Poznámky

Většinou jde o metodu druhé volby po intravenosní vylučovací urografii nebo přímé radionuklidové cystografii. Výhodou nepřímé radionuklidové přímé cystografie je skutečnost, že tato metoda není spojena s potřebou katetrizace močového měchýře. Nevýhodou je nemožnost sledovat fázi plnění močového měchýře. Negativní výsledek vyšetření nemůže spolehlivě vyloučit vesikoureterální reflux.Obr. - normální nález při radionuklidové dynamické scintigrafii mikce - sekvenční obrazy ledvin a močového měchýře při mikci (vlevo), křivka průběhu radioaktivity nad močovým měchýřem (vpravo)