Radionuklidová ventrikulografie

Princip

Aplikace značených erytrocytů umožňuje kontrastní zobrazení krve v dutinách srdce a následné hodnocení ejekční frakce komor a posouzení motility stěn, orientačně lze určit i volum komor.

Provedení

Standardně se provádí metodou gated (hradlovaný) SPECT (tomografická scintigrafie), umožňující trojrozměrné zobrazení a poměrně přesné stanovení ejekční frakce levé komory a zhodnocení regionální motility stěn. Po odběru malého množství krve se provede označení erytrocytů 99mTc a jejich reaplikace pacientovi. Potom je nastřádáno několik set srdečních cyklů a následně provedeno kvalitativní i kvantitativní vyhodnocení.

Indikace

Kontraindikace

Gravidita (vyšetření možné z vitální indikace), laktace (relativní)

Upozornění

vyšetření nelze provést u pacientů s těžší poruchou rytmu

Příprava pacienta

Zvláštní není nutná, vynechat 12 hodin před vyšetřením mastná jídla

Požadovaná klinická informace

Na žádance je nutné uvádět: Klinickou otázku účelu vyšetření (co od vyšetření indikující lékař očekává). Diagnózu (předchozí prodělaný infarkt myokardu, revaskularizace apod.), výsledek EKG, popis průběhu ergometrie. Výsledky dalších vyšetření, pokud byla provedena (ultrazvukové vyšetření, koronarografie apod.).

Trvání vyšetření

1 - 1,5 hod.

Zátěž zářením

Srovnatelná s rtg, podstatně nižší, než u angiografie nebo CT vyšetření.

Poznámka

V současnosti je kategorickým imperativem vyšetřovat dynamické parametry srdce pomocí ultrazvuku. Radionuklidová ventrikulografie je alternativou v těch případech, kdy nelze pacienta spolehlivě hodnotit (špatná echogenita), nebo je nutná dlouhodobá stabilita v hodnocení ejekční frakce (trend poklesu ejekční frakce u pacientů s kardiotoxickou chemoterapií nebo kardiomyopatií).Obr. 1 a 2 - normální (vlevo) a patologický (vpravo) nález u radionuklidové ventrikulografie