Scintigrafie slinných žláz

Princip

Slinné žlázy vychytávají pertechnát 99mTc. Po jeho podání dojde k zobrazení slinných žláz, po podání podnětu ke slinění je možné zhodnotit vylučování radiofarmaka.

Provedení

Aplikace radiofarmaka (99mTc pertechnát) a provedení dynamické scintigrafie slinných žláz v přední projekci. V polovině dynamické studie se podá podnět ke slinění (citrónová šťáva). Po ukončení dynamické scintigrafie se s časovým odstupem provede statická scintigrafie v případě, že přetrvává retence radioaktivity v některé ze slinných žláz.

Indikace

Kontraindikace

Relativní kontraindikací jsou gravidita a laktace. V graviditě lze vyšetření provést z vitální indikace. Při laktaci je třeba přerušit kojení dítěte na dobu 24 hod.

Příprava

Vyšetření se provádí ráno nalačno (8 hodin bez příjmu potravy), pacient před vyšetřením nejí, nepije, nečistí si zuby a nežvýká žvýkačku (nesmí dát nic do dutiny ústní).

Požadovaná klinická informace

Na žádance je nutné uvádět klinickou otázku účelu vyšetření (co od vyšetření indikující lékař očekává), případně výsledky dalších vyšetření. Trvání vyšetření: 1 - 2 hod.

Zátěž zářením

Srovnatelná s klasickým rtg vyšetřením.

Poznámky

Vyšetření je možné s výhodou využít u pacientů, kteří nemohou absolvovat vyšetření s kontrastem.Obr. - normální nález při scintigrafii slinných žláz, přední a boční projekce, kontrastně se zobrazuje i štítná žláza (rovněž normální nález)