Scintigrafie jícnu a detekce gastroesofageálního refluxu

Princip

Při dynamické studii snímáme polknutí potravy značené radiofarmakem, přičemž hodnotíme poruchu motility, případnou retenci a přítomnost gastroesofageálního refluxu.

Provedení

Pacient polkne sousto s radiofarmakem (99mTc-koloid ) pod detektorem scintilační kamery, současně je spuštěna dynamická scintigrafie s frekvencí 2 scintigramy/s nebo s frekvencí vyšší, celková doba záznamu 1 minuta. Hodnotí se rychlost a plynulost polykacího aktu, případná porucha motility, retence. Při vyšetření k detekci gastroesofageálního refluxu je doplněn objem žaludku pacienta. Následně je sledována oblast jícnu dynamickou scintigrafií 1 scintigram/10 s, celková doba studie 30 minut a více. Přitom se snažíme pomocí Valsalvova manévru nebo kašlem (zvýšením nitrobřišního tlaku) vyprovokovat pasivní gastroezofageální reflux.

Indikace

Kontraindikace

Relativní kontraindikací jsou gravidita a laktace. V graviditě lze vyšetření provést z vitální indikace. Při laktaci je třeba přerušit kojení dítěte na dobu 12 hod.

Příprava

Vyšetření se provádí nalačno (8 hodin bez příjmu potravy), pacient před vyšetřením nesmí kouřit. Při vyšetření ke stanovení diagnózy musí pacient vysadit případnou terapii ovlivňující motilitu jícnu, při hodnocení efektu terapie je třeba tuto terapii ponechat.

Požadovaná klinická informace

Na žádance je nutné uvádět klinickou otázku účelu vyšetření (co od vyšetření indikující lékař očekává), případně výsledky dalších vyšetření. Medikaci, kterou má pacient v současnosti nasazenou.

Trvání vyšetření

0,5 - 1 hod.

Zátěž zářením

Nízká - podané množství radiofarmaka je malé.

Poznámky

Při detekci gastroesofageálního refluxu je scintigrafie metodou druhé volby po pHmetrii.Obr.: Scintigrafie jícnu + kondenzované obrazy, vlevo normální nález, vpravo gastroezofageální reflux