Scintigrafie evakuace žaludku

Princip

Při dynamické studii snímáme evakuaci potravy značené radiofarmakem ze žaludku.

Provedení

Pacient rychle sní potravu označenou radiofarmakem (99mTc-koloid), následně je posazen mezi detektory scintilační kamery, je provedena scintigrafie v projekci přední i zadní. Trvání studie je 90 min. Hodnotí se rychlost evakuace značené potravy ze žaludku.

Indikace

Kontraindikace

Relativní kontraindikací jsou gravidita a laktace. V graviditě lze vyšetření provést z vitální indikace. Při laktaci je třeba přerušit kojení dítěte na dobu 12 hod.

Příprava

Vyšetření se provádí nalačno (8 hodin bez příjmu potravy), pacient před vyšetřením nesmí kouřit. Diabetici musí dostat před podáním pokrmu adekvátní dávku antidiabetik nebo inzulínu. Při vyšetření za účelem stanovení diagnózy musí pacient vysadit případnou terapii ovlivňující motilitu žaludku, při hodnocení efektu terapie je třeba tuto terapii ponechat.

Požadovaná klinická informace

Na žádance je nutné uvádět klinickou otázku účelu vyšetření (co od vyšetření indikující lékař očekává), případně výsledky dalších vyšetření a zákroky, které by mohli ovlivnit výsledek vyšetření (zejména operace). Medikaci, kterou má pacient v současnosti nasazenou.

Trvání vyšetření

2 hod.

Zátěž zářením

Nízká - podané množství radiofarmaka je malé.

Poznámky

Testační pokrm je tuhý (vejce, chléb) nebo tekutý (pomerančový džus, voda, mléko).Obr.: evakuace žaludku