Scintigrafie lokalizace krvácení do trávícího traktu

Princip

Po aplikaci radiofarmakem označených erytrocytů intravenózně provedeme scintigrafii dutiny břišní, případné ložisko krvácení se projeví zvýšením koncentrace radioaktivity v oblasti krvácení.

Provedení

Odběr malého množství krve, separace erytrocytů, in vitro značení erytrocytů (99mTc), reaplikace označených erytrocytů pacientovi. Následně scintigrafie oblasti břicha - dynamická + event. později série statických scintigramů.

Indikace

Kontraindikace

Relativní kontraindikací jsou gravidita a laktace. V graviditě lze vyšetření provést z vitální indikace. Při laktaci je třeba přerušit kojení dítěte na dobu 24 hod.

Příprava

Není nutná.

Požadovaná klinická informace

Na žádance je nutné uvádět klinickou otázku účelu vyšetření (co od vyšetření indikující lékař očekává), případně výsledky dalších vyšetření. Trvání vyšetření: 2 - 8 hod.

Zátěž zářením

Srovnatelná se standardním rtg vyšetřením.

Poznámky

Základní podmínkou úspěchu vyšetření je dostatečně masivní krvácení v době celého vyšetření.Obr.: krvácení z polypu v colon descendens, značené erytrocyty