Scintigrafie jater a sleziny (včetně ektopické)

Princip

Po aplikaci radiofarmaka se zobrazuje retikuloendoteliární systém jater a sleziny.

Provedení

Aplikuje se radiofarmakum i.v. (99mTc-koloid ke scintigrafii jater a sleziny nebo 99mTc-autologní alterované erytrocyty ke scintigrafii pouze slezinné tkáně). S časovým odstupem asi jedné hod. se provede scintigrafie oblasti jater a sleziny, případně tomografická scintigrafie SPECT. Při podezření na ektopickou slezinu nebo splenózu se udělá celotělová scintigrafie.

Indikace

Kontraindikace

Relativní kontraindikací jsou gravidita a laktace. V graviditě lze vyšetření provést z vitální indikace. Při laktaci je třeba přerušit kojení dítěte na dobu 12 hod.

Příprava

Není nutná.

Požadovaná klinická informace

Na žádance je nutné uvádět klinickou otázku účelu vyšetření (co od vyšetření indikující lékař očekává), případně výsledky dalších vyšetření. V případě stavu po traumatu nebo splenectomii uvést datum.

Trvání vyšetření

1 - 2 hod.

Zátěž zářením

Srovnatelná se standardním rtg vyšetřením.

Poznámky

Při detekci ektopické sleziny nebo při podezření na splenózu by měla být scintigrafie sleziny značenými alterovanými erytrocyty metodou první volby.Obr. 1 - metastatické postižení jater
Obr. 2 - akcesorní slezina (po splenectomii)