Scintigrafický průkaz Meckelova divertiklu

Princip

Žaludeční sliznice vychytává pertechnát 99mTc. Po jeho podání dojde k zobrazení případné ektopické žaludeční sliznice v Meckelově divertiklu.

Provedení

Aplikace radiofarmaka i.v. (99mTc pertechnát) pod detektorem scintilační kamery, následně snímání (dynamická scintigrafie) oblasti břicha a pánve po dobu 30 - 60 min.

Indikace

Kontraindikace

Relativní kontraindikací jsou gravidita a laktace. V graviditě lze vyšetření provést z vitální indikace. Při laktaci je třeba přerušit kojení dítěte na dobu 12 hod.

Příprava

Je vhodné použít 2-denní premedikaci inhibitory žaludeční sekrece (např. cimetidin u dospělých v dávce 4 × 300 mg, u dětí celková denní dávka 20 mg/kg), tato premedikace zabraňuje vyplavování radiofarmaka ze žaludeční sliznice. Při vyšetření nespolupracujícího malého dítěte je v individuálním případě třeba zvážit podání sedativ.

Požadovaná klinická informace

Na žádance je nutné uvádět klinickou otázku účelu vyšetření (co od vyšetření indikující lékař očekává), případně výsledky dalších vyšetření. Trvání vyšetření: 0,5 - 1 hod.

Zátěž zářením

Nízká - podané množství radiofarmaka je malé.

Poznámky

Vyšetření nelze provést u pacientů vyšetřených v předchozím týdnu pomocí in vivo značených erytrocytů nebo pomocí báryového kontrastu. Nesmí být podán chlorigen před vyšetřením.