Scintigrafie jater k dg. hemangiomu

Princip

Erytrocyty se ve zvýšené míře vyskytují v hemangiomech ve srovnání s normální tkání. Po aplikaci radiofarmakem označených erytrocytů se hemangiomy zobrazují s vyšším kontrastem, než okolní tkáň.

Provedení

Odběr malého množství krve, separace erytrocytů, in vitro značení erytrocytů (99mTc), reaplikace označených erytrocytů pacientovi. Následně s časovým odstupem jedné hodiny scintigrafie jater planární i tomografická SPECT.

Indikace

Kontraindikace

Relativní kontraindikací jsou gravidita a laktace. V graviditě lze vyšetření provést z vitální indikace. Při laktaci je třeba přerušit kojení dítěte na dobu 12 hod.

Příprava

Není nutná.

Požadovaná klinická informace

Na žádance je nutné uvádět klinickou otázku účelu vyšetření (co od vyšetření indikující lékař očekává), případně výsledky dalších vyšetření. Pokud je k dispozici obraz z CT nebo ultrazvukového vyšetření, je vhodné ho zapůjčit k přesné orientaci (důležité zejména u malých lézí).

Trvání vyšetření

2 - 2,5 hod.

Zátěž zářením

Srovnatelná se standardním rtg vyšetřením.

Poznámky

Hodnotit lze hemangiomy (léze) o velikosti větší než jeden cm. Pod touto hranicí je metoda nespolehlivá.Obr. - menší kavernózní jaterní hemangiom v pravém laloku jaterním ventrálně