Dynamická scintigrafie žlučových cest

Princip

Při dynamické studii snímáme koncentraci a vylučování radiofarmaka, které se hromadí ve žluči.

Provedení

Po aplikaci radiofarmaka (99mTc značený derivát iminodioctové kyseliny) pod detektorem scintilační kamery je snímána oblast jater a břicha po dobu 60 - 120 min. Posuzuje se funkce jater (orientačně), průchodnost žlučových cest, plnící a evakuační schopnost žlučníku. Po naplnění žlučníku se podává cholekinetický podnět. V případě potřeby (retence ve žlučových cestách, nevyprázdnění žlučníku) se provádějí další statické scintigrafie podle potřeby v půlhodinových až hodinových intervalech.

Indikace

Indikací je potřeba funkčního vyšetření hepatobiliárního systému a posouzení žlučových cest při:

Kontraindikace

Relativní kontraindikací jsou gravidita a laktace. V graviditě lze vyšetření provést z vitální indikace. Při laktaci je třeba přerušit kojení dítěte na dobu 12 hod.

Příprava

Vyšetření se provádí po 4 až 12 hodinovém lačnění. Pokud má pacient žlučník, je obecně vhodné použít evakuační podnět 3-4 hodiny před vyšetřením. S sebou si pacient k vyšetření přinese čokoládu, nebo jiný vhodný podnět (vajíčko, mastný pokrm).

Požadovaná klinická informace

Na žádance je nutné uvádět klinickou otázku účelu vyšetření (co od vyšetření indikující lékař očekává), případně výsledky dalších vyšetření. Datum případné cholecystektomie nebo jiných výkonů na žlučových cestách.

Trvání vyšetření

2 - 4 hod.

Zátěž zářením

Nízká - podané množství radiofarmaka je malé.

Poznámky

Evakuaci žlučníku lze posoudit jenom orientačně, nemáme k dispozici cholecystokinin a po potravním podnětu je hodnocení nespolehlivé. Těžká porucha funkce jater s vysokou hladinou bilirubinu snižuje kvalitu a tím i validitu vyšetření.Obr.: dynamická scintigrafie žlučových cest - normální nález se žlučníkem