Schilingův test

Princip

Perorálně podaný vit. B 12 značený radioaktivním kobaltem se vstřebává do krve v ileu jen za přítomnosti vnitřního faktoru, vylučovaného žaludeční sliznicí. V krvi se vit. B 12 váže na plazmatické bílkoviny. Je-li vazebná kapacita těchto bílkovin obsazena parenterálně podaným neradioaktivním vit. B12, vylučuje se volný radioaktivní vit. B 12 močí. Poměr aktivity moči vůči celkově podané aktivitě vit. B 12 udává množství resorbovaného vit. B 12. Vyšetření je schopno prokázat maloabsorpci vitamínu B12.

Provedení

Perorálně podáme pacientovi fyziologické množství radioaktivně značeného vitamínu B 12 (57Co - cyanokobalaminu). Za 1 hod. aplikujeme intramuskulárně 1 000 mikrogramů vitamínu B 12. Pacient od této chvíle sbírá veškerou moč v průběhu následujících 24 hod., kterou donese v námi vydaných plastových lahvích následující den ráno. Je-li resorpce vitamínu B12 ve střevě normální, pacient vymočí více jak 10% podaného radiofarmaka.

Indikace

 • megaloblastové anémie (dif. dg. perniciózní anémie)
 • stav po resekci žaludku

  Kontraindikace

  Relativní kontraindikací jsou gravidita a laktace. V graviditě lze vyšetření provést z vitální indikace. Při laktaci je třeba přerušit kojení dítěte na dobu 24 hod.

  Příprava

  6 týdnů před vyšetřením nepodávat vitamín B 12.

  Požadovaná klinická informace

  Stručná.

  Trvání vyšetření

  2 dny.

  Zátěž zářením

  Nízká - podané množství radiofarmaka je malé.

  Poznámky

  Vyšetření dává nepřesné výsledky u pacientů s těžší poruchou funkce ledvin a u těch, kde není možno zajistit spolehlivě kompletní sběr moči (inkontinence apod.) - v těchto případech toto vyšetření nepovažujeme za vhodné.