Scintigrafie skeletu

Princip

Osteotropní radiofarmakum se vychytává v kostech (vazba na anorganickou kostní matrix) a zobrazuje míru kostní přestavby (osteoblastické aktivity).

Provedení

Po aplikaci radiofarmaka (99mTc značený fosfonát) se s odstupem 2 - 4 hodiny provede celotělová scintigrafie skeletu, případně se podle potřeby doplní tomografická scintigrafie SPECT. Variantou je trojfázová scintigrafie skeletu, kde se kromě rozložení radioindikátoru ve skeletu za 2 - 4 hod. po aplikaci (= třetí fáze) provede rovněž snímání perfuze (ihned po aplikaci = první fáze) a krevního kompartmentu (7 - 10 min. po aplikaci = druhá fáze). Trojfázová scintigrafie skeletu se využívá zejména u zánětlivých onemocnění.

Indikace

Indikace lze rozdělit do třech skupin:

Kontraindikace

Relativní kontraindikací jsou gravidita a laktace. V graviditě lze vyšetření provést z vitální indikace. Při laktaci je vhodné přerušit kojení dítěte na dobu 12 hod.

Příprava

Není nutná (vhodná hydratace pacienta před vyšetřením).

Požadovaná klinická informace

Na žádance je nutné uvádět klinickou otázku účelu vyšetření (co od vyšetření indikující lékař očekává), případně výsledky dalších vyšetření. Úrazy skeletu, operace, bolesti skeletu, současná medikace - zejména preparáty na osteoporózu.

Trvání vyšetření

3 - 4 hod.

Zátěž zářením

Srovnatelná se standardním rtg vyšetřením.

Poznámky

Scintigrafie skeletu je nejčastějším vyšetřením v nukleární medicíně, asi 1/4 všech vyšetření. Jeho výhodou je velmi vysoká senzitivita, nevýhodou nízká specificita.Obr. 1 a 2 - normální nález ve skeletu (vlevo) a mnohočetné kostní metastázy (vpravo)