Scintigrafie kostní dřeně

Princip

Radiofarmakum se vychytává na povrchu granulocytů (značená antigranulocytární protilátka) a tím dojde k zobrazení aktivní kostní dřeně. Alternativou je podání značeného koloidu s velikostí částic v nanometrech, který se vychytává v RES kostní dřeně.

Provedení

Po aplikaci radiofarmaka (99mTc značená antigranulocytární protilátka, 99mTc nanokoloid) se s časovým odstupem (4 hod. u značených antigranulocytárních protilátek, 30 min. u nanokoloidu) provede celotělová scintigrafie, případně se podle potřeby doplní tomografická scintigrafie SPECT.

Indikace

Kontraindikace

Relativní kontraindikací jsou gravidita a laktace. V graviditě lze vyšetření provést z vitální indikace. Při laktaci je vhodné přerušit kojení dítěte na dobu 12 hod.

Příprava

Není nutná (vhodná hydratace pacienta před vyšetřením).

Požadovaná klinická informace

Na žádance je nutné uvádět klinickou otázku účelu vyšetření (co od vyšetření indikující lékař očekává), případně výsledky dalších vyšetření.

Trvání vyšetření

5 hod.

Zátěž zářením

Srovnatelná se standardním rtg vyšetřením.

Poznámky

Vyšetření nelze provést při zjištěné přecitlivělosti na antigranulocytární protilátku (zatím je tato přecitlivělost vzácná a vyskytuje se jenom při opakovaném vyšetření).Obr. 1 a 2 - normální nález (vlevo), útlum kostní dřeně (vpravo)