Scintigrafie nadledvinek

Princip

Značený analog cholesterolu podaný i.v. se jako substrát syntézy steroidních hormonů ukládá intracelulárně v kůře nadledvin, dále se nemetabolizuje. Umožňuje posoudit funkční kortikální tkáň nadledvinek.

Provedení

Po aplikaci radiofarmaka (131I značený norcholesterol) se 5. a 7. den (případně další dny, rozhodne vyšetřující lékař) provede statická scintigrafie oblasti břicha, pánve, hrudníku a hlavy. Případně se doplní tomografická scintigrafie SPECT oblasti břicha a pánve.

Indikace

Kontraindikace

Relativní kontraindikací jsou gravidita a laktace. V graviditě lze vyšetření provést z vitální indikace. Při laktaci je nutné kojení dítěte zastavit. Vzhledem k radiační zátěži je třeba bedlivě zvážit indikaci u osob mladších 18 let.

Příprava

Vysazení léků - minimálně 48 hod. před vyšetřením je nutné vysadit: perorální kontraceptiva, inhibitory biosyntézy steroidů kůry nadledvin, kortikosteroidy včetně jejich syntetických derivátů, diuretika působící na kůru nadledvin. Je li indikací k vyšetření podezření na aldosteron produkující adenom, podávání diuretik působících na kůru nadledvin musí být vysazeno nejméně na dobu 6 týdnů před provedením vyšetření. Léky na snižování hladiny cholesterolu v krvi můžou způsobit zvýšené vychytávání radiofarmaka v nadledvinách a tím ovlivnit diagnostickou interpretaci vyšetření. Je vhodné tento druh léků vysadit několik dnů před vyšetřením. Před vyšetřením je nutné podat laxativa, doporučuje se bisakodyl, pro jeho výhradní účinek na střevní motilitu bez ovlivnění enterohepatálního oběhu radiofarmaka. Blokace štítné žlázy před vyšetřením - Chlorigen 2x denně 200 mg, začít den před aplikací radiofarmaka, po dobu 8 dnů. Při hyperaldosteronismu nebo hyperandrogenismu může být nutné potlačit vychytávání radiofarmaka v normální funkční tkáni aplikací dexamethasonu (1 mg 4 x denně, začátek 7 dní před vyšetřením, pokračovat až do ukončení vyšetření).

Požadovaná klinická informace

Na žádance je nutné uvádět klinickou otázku účelu vyšetření (co od vyšetření indikující lékař očekává), případně výsledky dalších vyšetření, zejména hladiny hormonů nadledvin.

Trvání vyšetření

7 - 9 dní.

Zátěž zářením

Vysoká, odpovídá opakovanému CT vyšetření.

Poznámky

Vzhledem k poměrně značné zátěži pacienta zářením při tomto vyšetření a poměrně komplikované přípravě před vyšetřením požadujeme konzultovat každého pacienta individuálně a provést přípravu k vyšetření v součinnosti s indikujícím lékařem.Obr. 1 a 2 - tu pravé nadledviny s nadprodukcí aldosteronu (planární a SPECT/CT obrazy)