Scintigrafie 111In-pentetreotidem

Princip

Značený analog somatostatinu se vychytává na somatostatinových receptorech a umožňuje zobrazit tkáň, která tyto receptory obsahuje - především tumorů neuroendokrinního původu, méně často jiných tumorů (např. meningeomu) nebo zánětů (autoimunní záněty, granulomatózní záněty).

Provedení

Po aplikaci radiofarmaka (111In-pentetreotid) se s odstupem 4 hod., 24 hod., 48 hod., event. i 72 hod. po aplikaci provede statická scintigrafie oblasti břicha, pánve, hrudníku a hlavy. Případně se doplní tomografická scintigrafie SPECT oblasti břicha nebo hrudníku.

Indikace

Kontraindikace

Relativní kontraindikací jsou gravidita a laktace. Relativní kontraindikací je rovněž renální insuficience. Vzhledem k radiační zátěži je třeba bedlivě zvážit indikaci u osob mladších 18 let. V graviditě lze vyšetření provést z vitální indikace. Při laktaci je nutné kojení dítěte přerušit na dobu asi 10 dnů.

Příprava

Vysazení analogů somatostatinu na dobu tří dnů (minimálně na jeden den). Premedikace laxativy, podávání laxativ v průběhu vyšetření pomáhá ke zpřehlednění oblasti břicha a snížení radiační zátěže tlustého střeva. Vhodný je zvýšený příjem tekutin před aplikací radiofarmaka a 1 den po aplikaci.

Požadovaná klinická informace

Na žádance je nutné uvádět klinickou otázku účelu vyšetření (co od vyšetření indikující lékař očekává), případně výsledky dalších vyšetření.

Trvání vyšetření

3 - 4 dny.

Zátěž zářením

Odpovídající CT vyšetření.

Poznámky

U méně obvyklých indikací je potřeba pečlivě zvážit vzhledem k radiační zátěži, případně konzultovat s lékařem ÚNM.Obr. 1 - glukagonom (primární tumor)
Obr. 2 - karcinoid (meta jater)