Scintigrafie 123I-MIBG

Princip

Značený metajodobenzylguanidin je strukturálně podobný noradrenalínu, vychytává se ve tkáních sympatiku (sympatomedulárních - "amine uptake mechanism"). Umožňuje zobrazení hypertrofované medulární tkáně nadledvin a adrenomedulárních tumorů.

Provedení

Po aplikaci radiofarmaka (123I-MIBG) se s odstupem 24 hod. event. i 48 hod. po aplikaci provede statická scintigrafie oblasti břicha, pánve, hrudníku a hlavy. Případně se doplní tomografická scintigrafie SPECT oblasti břicha nebo hrudníku.

Indikace

Kontraindikace

Relativní kontraindikací jsou gravidita a laktace. V graviditě lze vyšetření provést z vitální indikace. Při laktaci je nutné kojení dítěte přerušit na dobu 3 dnů.

Příprava

Blokáda štítné žlázy pomocí KI nebo chlorigenu - 3 dny (1 den před aplikací a 2 dny po aplikaci, 3krát denně ). Vysazení léků interferujících s vychytáváním MIBG: Tricyklická antidepresiva (amitriptylin a deriváty, imipramin a deriváty, aj.) 7 až 21 dnů; sympatomimetika (fenylpropanolamin, pseudoefedrin, fenilepinefrin, amfetamin, dopamin, salbutamol aj.) 7 až 14 dnů, některá antihypertenzíva a kardiovaskulární léky (21 dní - labetalol, metoprolol, amiodaron, 14 dní - reserpin, bretylium, guanethidin, blokátory kalciových kanálů - nifedipin, ACE inhibitory), antipsychotika (fenothiaziny, thioxanteny, butyrofenony) 21-28 dnů, opioidy 7 až 14 dnů, kokain 7 až 14 dnů, tramadol 7 až 14 dnů. Dostatečné zavodnění pacienta před vyšetřením. Projímadlo v den aplikace večer.

Požadovaná klinická informace

Na žádance je nutné uvádět klinickou otázku účelu vyšetření (co od vyšetření indikující lékař očekává), případně výsledky dalších vyšetření.

Trvání vyšetření

2 - 3 dny.

Zátěž zářením

Odpovídá standardnímu rtg vyšetření.

Poznámky

U méně obvyklých indikací je vhodné konzultovat s lékařem ÚNM.Obr. 1 - feochromocytom (AP, PA projekce)
Obr. 2 - neuroblastom (AP projekce)