Lymfoscintigrafie

Princip

Po podání koloidu o velikosti částic v nanometrech intradermálně nebo subkutánně se provádí zobrazení lymfatického řečiště a posouzení rychlosti odtoku lymfy ze sledované oblasti.

Provedení

Po aplikaci radiofarmaka (99mTc nanokoloid) intradermálně nebo subkutánně do požadované oblasti se zaznamenává série scintigramů, zobrazují se spádové odtokové lymfatické cesty a depozice radiofarmaka ve spádových lymfatických uzlinách.

Indikace

Kontraindikace

Relativní kontraindikací jsou gravidita a laktace. V graviditě lze vyšetření provést z vitální indikace. Při laktaci je vhodné kojení dítěte přerušit na dobu 12 hod.

Příprava

Není nutná.

Požadovaná klinická informace

Stručná, uvedení lokality spádové lymfatické oblasti, kterou má vyšetření posoudit a případně předchozí klinický stav (trvání otoku a pod.).

Trvání vyšetření

1,5 - 2 hod.

Zátěž zářením

Odpovídající běžnému rtg vyšetření.

Poznámky

Doporučujeme poučení pacienta před vyšetřením, děti a citlivější pac. zklidnit pomocí medikace - intradermální aplikace může být vnímána jako bolestivá.Obr. 1 a 2 - normální nález průtoku lymfatickými cévami obou DKK a zobrazení inguinálních uzlin oboustranně (obraz vlevo), nezobrazení lymfatických cév pravé DK a zhoršený průtok lymfatickým systémem levé DK (obraz vpravo)