Scintigrafie sentinelové uzliny

Princip

Po podání koloidu o velikosti částic v nanometrech intradermálně nebo subkutánně se provádí zobrazení sentinelových uzlin a zobrazení přívodního lymfatického řečiště.

Provedení

Po aplikaci radiofarmaka (99mTc nanokoloid) do blízkosti tumoru - intradermální aplikace u maligního melanomu, peritumorózní, nebo subkutánní (zřídka intratumorózní) aplikace u karcinomu prsu a jiných malignit. O způsobu aplikace je nutné se předem domluvit, v odůvodněných případech se aplikace provádí na jiném pracovišti (pod kontrolou ultrazvuku nebo rtg). Následně se zaznamenává série scintigramů, zobrazují se spádové odtokové lymfatické cesty a depozice radiofarmaka v sentinelové uzlině, vyznačí se umístění sentinelové uzliny na kůži pro chirurgickou intervenci.

Indikace

Kontraindikace

Relativní kontraindikací jsou gravidita a laktace. V graviditě lze vyšetření provést z vitální indikace. Při laktaci je vhodné kojení dítěte přerušit na dobu 12 hod.

Příprava

Není nutná.

Požadovaná klinická informace

Stručná, uvedení lokality tumoru a požadovaného místa aplikace (vhodné případně telefonicky upřesnit nebo při aplikaci přímo spolupracovat).

Trvání vyšetření

1 - 3 hod.

Zátěž zářením

Odpovídající běžnému rtg vyšetření.

Poznámky

Asi v 5 - 10% vyšetření nedojde k zobrazení sentinelové uzliny.Obr. - zobrazení sentinelové uzliny při scintigrafii, je patrná i lymfatická céva vedoucí od místa vpichu k uzlině