Scintigrafie antigranulocytárními monoklonálními protilátkami

Princip

Po podání značených monoklonálních protilátek proti granulocytům se zobrazují zánětlivá ložiska s akumulací granulocytů.

Provedení

Po aplikaci radiofarmaka (99mTc antigranulocytární protilátka) i.v. se s časovým odstupem 4 až 24 hod. provede scintigrafické vyšetření požadované oblasti, případně celotělová scintigrafie.

Indikace

Kontraindikace

Relativní kontraindikací jsou gravidita a laktace. V graviditě lze vyšetření provést z vitální indikace. Při laktaci je vhodné kojení dítěte přerušit na dobu 12 hod.

Příprava

Není nutná.

Požadovaná klinická informace

Na žádance je nutné uvádět klinickou otázku účelu vyšetření (co od vyšetření indikující lékař očekává), případně výsledky dalších vyšetření, dobu trvání potíží, medikaci antibiotiky.

Trvání vyšetření

24 hod.

Zátěž zářením

Srovnatelná se standardním rtg vyšetřením.

Poznámky

Vyšetření nelze provést při zjištěné přecitlivělosti na antigranulocytární protilátku (zatím je tato přecitlivělost vzácná a vyskytuje se jenom při opakovaném vyšetření).