Scintigrafie po aplikaci 67Ga

Princip

Po podání 67Ga se s časovým odstupem zobrazují některé záněty a tumory. Mechanizmus vychytávání není dosud spolehlivě objasněn.

Provedení

Po aplikaci radiofarmaka (67Ga citrát) i.v. se s časovým odstupem 24 až 72 hod. provádí celotělová scintigrafie zobrazující rozložení radiofarmaka v celém organismu. Případně se doplní cílené zobrazení požadované oblasti včetně tomografické scintigrafie SPECT.

Indikace

Kontraindikace

Relativní kontraindikací jsou gravidita a laktace. V graviditě lze vyšetření provést z vitální indikace. Kontraindikací je i věk pod 14 let, pokud není jasně potvrzeno maligní onemocnění. Nejde-li o urgentní vyšetření je vhodné přerušit kojení již 2 týdny před vyšetřením (ke snížení radiační zátěže prsních žláz). Obdobně není vhodné provést vyšetření krátce po krevních transfuzích, po hemolytických stavech, po podání gadolinia při vyšetření magnetickou rezonancí.

Příprava

Není nutná. Premedikace laxativy vhodná.

Požadovaná klinická informace

Na žádance je nutné uvádět klinickou otázku účelu vyšetření (co od vyšetření indikující lékař očekává), případně výsledky dalších vyšetření, dobu trvání potíží, medikaci antibiotiky.

Trvání vyšetření

2 - 3 dny.

Zátěž zářením

Vysoká, odpovídá opakovanému CT vyšetření.

Poznámky

Vyšetření vzhledem k poměrně vysoké radiační zátěží je vhodné indikovat zvlášť pečlivě, zejména u mladších jedinců.Obr. 1 a 2 - ložiska sarkoidózy v uzlinách (vlevo) a v plicích (vpravo)