Stanovení krevních objemů pomocí autologních značených erytrocytů

Princip

Po in vitro označení erytrocytů a jejich aplikaci pacientovi se po promíchání krve odebere krevní vzorek a z něho se stanovují výpočtem objemy krve, plazmy a erytrocytů.

Provedení

Aplikaci radiofarmaka předchází odběr nesrážlivé krve a následně označení autologních erytrocytů pomocí 51Cr v laboratoři. I.v. aplikace radiofarmaka ze stříkačky s přesně změřenou aktivitou. Odběr vzorku krve ke změření aktivity za 1 hod.

Indikace

Kontraindikace

Relativní kontraindikací jsou gravidita a laktace. V graviditě lze vyšetření provést z vitální indikace. Při laktaci je vhodné přerušit kojení dítěte na dobu 12 hodin.

Příprava

V období 1 týdne před vyšetřením by nemělo dojít ke změně objemu krve transfuzí nebo venepunkcí. Několik hodin před značením erytrocytů nejíst mastné pokrmy.

Požadovaná klinická informace

Stačí stručná.

Trvání vyšetření

2 hod.

Zátěž zářením

Odpovídá běžnému rtg vyšetření.

Poznámky

Vyšetření je podstatně přesnější než odhad krevních objemů jiným způsobem.