Přežívání erytrocytů a lokalizace jejich destrukce

Princip

Po in vitro označení erytrocytů a jejich aplikaci pacientovi se po dobu několika týdnů stanovuje (pomocí odběrů krve a měření radioaktivity) index přežívání erytrocytů a současně se měří aktivita nad orgány (srdce, játra, slezina) k posouzení místa destrukce erytrocytů.

Provedení

Aplikaci radiofarmaka předchází odběr nesrážlivé krve a následně označení autologních erytrocytů pomocí 51Cr v laboratoři. I.v. aplikace radiofarmaka ze stříkačky s přesně změřenou aktivitou. Po dobu třech týdnů 3 x týdně odběr krve a měření povrchové aktivity nad orgány (srdce, játra, slezina).

Indikace

Kontraindikace

Relativní kontraindikací jsou gravidita a laktace. V graviditě lze vyšetření provést z vitální indikace. Při laktaci je třeba přerušit kojení dítěte na dobu 12 hodin.

Příprava

Není nutná. Několik hodin před značením erytrocytů nejíst mastné pokrmy.

Požadovaná klinická informace

Stačí stručná. Uvést data posledních transfuzí.

Trvání vyšetření

3 týdny.

Zátěž zářením

Odpovídá běžnému rtg vyšetření.

Poznámky

Pokud došlo k transfuzi před vyšetřením, budeme měřit i index přežívání dárcovských erytrocytů. Je vhodnější se několik týdnů před vyšetřením (pokud lze) transfuzím vyhnout. Protože při značení je označený vzorek celé populace erytrocytů v různých věkových stadiích, výsledkem vyšetření není skutečná doba přežívání erytrocytů, ale tzv. index přežívání erytrocytů, jeho fyziologická hodnota je 23 až 32 dnů. Vhodné je podrobné poučení pacienta o způsobu provedení vyšetření a jeho trvání předem.