Pozitronová tomografie

22.11.2010 jsme zahájili provoz na novém PET/CT pracovišti. Vyšetření pozitronovou tomografií je poměrně náročné a vyžaduje precizní přípravu a dodržení všech požadovaných pokynů. Prosíme vás tedy o důkladné prostudování níže uvedených materiálů a dodržení všech uvedených požadavků a zásad.

Základní informace o PET vyšetření
Příprava pacienta na vyšetření
Anamnestický dotazník
Onkologická škála - hodnotící kriteria