Radionuklidová splenoportografie

Princip

Po aplikaci bolusu radiofarmaka do sleziny se zaznamenává průtok portální cirkulací, játry a následně žilním systémem.

Provedení

Rychlá aplikace bolusu radiofarmaka (99mTc pertechnát) tenkou jehlou do sleziny (pod detektorem scintilační kamery, v expiriu), záznam průtoku portálním systémem (v. lienalis, v. portae), játry, dolní dutou žílou, srdcem. Hodnotí se případné portosystemové zkraty a zachování/absence kapilární cirkulace v játrech.

Indikace

Kontraindikace

Gravidita (vyšetření možné z vitální indikace), laktace (relativní).

Příprava

Před vyšetřením je nutné označit pod ultrazvukem (nebo při scintigrafii sleziny) střed sleziny v boční projekci pro aplikaci radiofarmaka, včetně zjištění hloubky sleziny. Označení musí být provedeno v expiriu. Pacient nesmí 12 hod. nic jíst, 6 hod. nic pít, po výkonu nutná observace na lůžkovém oddělení 24 hod.

Požadovaná klinická informace

Na žádance je nutné uvádět klinickou otázku účelu vyšetření (co od vyšetření indikující lékař očekává), případně výsledky dosavadních vyšetření. Rovněž je žádoucí uvést krvácení z jícnových varixů nebo jiné projevy poruchy portálního řečiště.

Trvání vyšetření

10 min.

Zátěž zářením

Srovnatelná s klasickým rtg vyšetřením.

Poznámky

Vzhledem k tomu, že se intrasplenicky aplikuje asi jenom 1 ml fyziologického roztoku (s radioaktivním zářičem) pomocí tenké jehly, je vyšetření velmi dobře tolerováno, není bolestivé (pacienti uvádějí bolestivost vpichu srovnatelnou s i.v. aplikací) a nevede ke komplikacím. Přesto je při této aplikaci (dutina břišní!) vyžadována jednodenní observace na lůžku. Vyšetření je možné provádět i u pacientů alergických na kontrastní jodové preparáty. Vyšetření nelze spolehlivě provést u pacientů s malou slezinou (problém aplikace, kterou je nutné provést "naslepo", již bez možnosti kontroly ultrazvukem, jenom pomocí vyznačeného místa vpichu a odhadnuté hloubky uložení sleziny).Obr. 1 - normální nález při radionuklidové splenoportografii
Obr. 2 - portosystemické zkraty