Perfuzní scintigrafie mozku

Princip

Vyšetření slouží k zobrazení rozložení regionální perfuze v mozku. Lipofilní radiofarmakum po i.v.aplikaci prochází neporušenou hematoencefalickou bariérou, vstupuje do mozkových buněk. Úroveň akumulace v jednotlivých partiích mozku závisí na průtoku a funkčním stavu mozkových buněk. V nich zůstává radiofarmakum fixováno (při scintigrafii odráží regionální perfuzi mozku v čase aplikace radiofarmaka).

Provedení

Aplikace radiofarmaka (99mTc HM PAO nebo 99mTc - ECD) i.v. do zavedené kanyly u pacienta v klidu (temná místnost, vyloučení rušivého hluku i jiných podnětů). Po 20- 60 min. od aplikace provedení tomografické scintigrafie SPECT. Zobrazuje se šedá hmota mozková. Vyhodnocení se provádí speciálním programem k semikvantitativnímu hodnocení regionální perfuze mozku.

Indikace

Kontraindikace

Gravidita (vyšetření možné z vitální indikace), laktace (relativní).

Příprava

Před vyšetřením zajistíme u neklidných pacientů farmakologické zklidnění, večer před vyšetřením podáme 400 mg Chlorigenu p.o., stejnou dávku zopakujeme ještě ráno v den vyšetření.

Požadovaná klinická informace

Na žádance je nutné uvádět klinickou otázku účelu vyšetření (co od vyšetření indikující lékař očekává), u CMP a TIA uvést datum příhody, případně výsledky dosud realizovaných vyšetření (CT, MRI, angiografie, eeg apod). Rovněž je žádoucí popsat obtíže nemocného a délku jejich trvání - zvláště u pacientů, kteří nejsou schopni sami podat spolehlivé anamnestické informace vyšetřujícímu lékaři.

Trvání vyšetření

1,5 - 2 hod.

Zátěž zářením

srovnatelná s CT vyšetřením.

Poznámky

Na žádost neurologa je možné provést vyšetření perfuze mozku po zátěži acetazolamidem k ověření cerebrovaskulární rezervy.
Obr. 1 a 2 - normální nález (vlevo), vícečetné defekty perfúze (vpravo)
Obr. 3 - normální nález
Obr. 4 - rozsáhlé mnohočetné poruchy perfúze v obou hemisférách