Scintigrafické zobrazení dopaminových transportérů v mozku

Princip

Diagnostický ligand FP-CIT (DaTSCANTM) značený 123I se naváže na presynaptické dopaminové transportéry ve striatu a pomocí jednofotónové emisní tomografie (SPECT) umožní zobrazit jejich hustotu. Její snížení pak diagnostikuje nigrostriatální degeneraci. Ta je příčinou některých onemocnění klinicky se manifestujících extrapyramidovou symptomatologií, jako je Parkinsonova choroba nebo onemocnění řazená do skupiny Parkinson+.

Provedení

Po nitrožilním podání 123I-DaTSCANTM se za 3 hodiny provádí snímání aktivity v mozku pomocí SPECT. Po zpracování studie jsou obrazy hodnoceny jednak kvalitativně, jednak semikvantitativně kalkulací indexů - poměru aktivity struktur striata a referenční oblasti.

Indikace

odlišení nemocných s extrapyramidovou symptomatologií v důsledku idiopatické Parkinsonovy choroby a onemocnění ze skupiny Parkinson+, která jsou spojena s nigrostriatální degenerací, od nemocných s jinými formami parkinsonského syndromu (vaskulární, polékový aj.) a nemocných trpících benigním esenciálním třesem.

Kontraindikace

absolutní kontraindikací je gravidita a nemožnost spolupráce s nemocným, relativní je kojení; pokud je nutné toto vyšetření provést, tak přerušit kojení na 3 dny a mléko odstřikovat (podle doporučení distributora).

Příprava

minimálně 1 hod. před podáním radiofarmaka p.o. Chlorigen v dávce 400 mg, opakovat ještě za 12 hod. po ukončení vyšetření

Lékové interakce

vazbu indikátoru na presynaptické transportéry neovlivňují : L-DOPA a jiní agnonisté dopaminu, amantadin, primadon, pergolid a metoprolol (Betaloc). Před vyšetřením nutno dočasně vysadit (minimálně na 48 hod.) : benzotropin, buproprion, kokain, Ritalin, Adipex, Zoloft, tricyklická antidepresíva a podle některých doporučení i selegilin

Doba trvání vyšetření

cca 4-5 hod.

Radiační zátěž

je srovnatelná se standardním rtg. vyšetřením, z nukleárně medicínských metod odpovídá zátěži při scintigrafii skeletu.Obr. 1 a 2 - normální nález (vlevo) a nigrostriatální degenerace (vpravo)