Scintigrafické zobrazení dopaminových receptorů v mozku

Princip

Diagnostický ligand iodobenzamid značený 123I se po nitrožilním podání naváže na postsynaptické D2 receptory ve striatu. Jejich zobrazení pomocí jednofotónové emisní tomografie (SPECT) informuje o hustotě dopaminových receptorů v mozku.

Provedení

Za 1,5 hod. po nitrožilním podání 123I-iodobenzamidu se provádí snímání aktivity v mozku pomocí SPECT. Po rekonstrukci se hustota hodnotí jednak kvalitativně, jednak semikvantitativně pomocí indexů - poměru aktivity struktur striata ku aktivitě referenčního pozadí.

Indikace

Hlavní indikací je odlišení Parkinsonovy choroby s normální hustotou receptorů ve striatu od onemocnění ze skupiny Parkinson+ (multisystémová atrofie etc.); u obou těchto skupin je přítomná nigrostriatální degenerace prokázáná sníženou vazebnou kapacitou struktur striata pro 123I-DaTSCAN. Vyšetření poslouží i k odlišení Alzheimerovy choroby s normální hustotou receptorů od demence s Lewyho tělísky, u níž je hustota dopaminových receptorů snížena.

Kontraindikace

absolutní kontraindikací je gravidita a nemožnost spolupráce s nemocným, relativní je kojení; pokud je nutné toto vyšetření provést, třeba kojení přerušit na 3 dny a mléko odstřikovat (doporučení distributora).

Lékové interakce

lékové přípravě pacienta je nutno věnovat mimořádnou pozornost !

před vyšetřením je nezbytně nutné dočasně vysadit

Příprava nemocného

minimálně 1 hod. před aplikací radiofarmaka p.o. Chlorigen v dávce 400 mg, stejnou dávku ještě zopakovat za 12 hod. po ukončení vyšetření.

Doba trvání vyšetření

pobyt na oddělení : cca 2,5 - 3 hod.

Radiační zátěž

radiační zátěž je srovnatelná se standardním rtg. vyšetřením, ze scintigrafických metod je zátěž přibližně stejná jako při vyšetření skeletu.