Vyšetření perfuze myokardu

Vyšetření se provádí při podezření na nedokrvení srdečního svalu (u tzv. ischemické choroby srdeční), dále před plánovanými výkony na srdečních cévách či ke kontrole příslušné léčby .

Průběh vyšetření:

Během zátěže je malou kanylkou do žíly vpraveno radiofarmakum, které se vychytá v srdečním svalu přesně tak, jak je srdeční sval v dané chvíli prokrven (a po dobu několika hodin tam zůstane). Zátěž může být fyzická (šlape se na „kole“) nebo léková, kdy je pacientovi vleže na lůžku nitrožilně podaná látka, která nahradí zátěž fyzickou. Po ukončení zátěže následuje snímkování na gamakameře. Během snímkování pacient leží 20-30 minut na zádech s rukama za hlavou, kolem hrudníku se mu pomalu otáčí detektory gamakamery. V některých případech je nutné snímkování zopakovat, nebo je třeba ještě doplnit vyšetření za klidových podmínek – provádí se zpravidla v jiný den.

Příprava na vyšetření:

Vyšetření se provádí nalačno (3-4 hod před vyšetřením nejíst, pít je možné pouze vodu), výjimku mají pacienti s cukrovkou – ti dodrží svůj režim. Před zátěží je potřeba vysadit některé léky a potraviny (již den před vyšetřením si nedávat kávu, čaj, čokoládu, banány, kolu apod.). Vysazení léků je nutné dohodnout s lékařem, který vyšetření požaduje. Při vyšetření za klidových podmínek již taková příprava není nutná.