Ventilační scintigrafie plic

Vyšetření se provádí nejčastěji současně s vyšetřením prokrvení plic.

Průběh vyšetření:

Inhaluje se malé množství radioaktivního plynu, ten je nedráždivý a bez zápachu. Současně se provádí snímkování hrudníku v několika projekcích, většinou vsedě. Vyšetření trvá přibližně 10-20 minut.

Příprava na vyšetření:

Žádná speciální příprava není nutná.