Statická scintigrafie ledvin

Vyšetření se provádí k posouzení funkčního stavu ledvinné tkáně – například po zánětech ledvin, ale také při podezření na atypický tvar či neobvyklé uložení ledvin.

Průběh vyšetření:

Pacientovi se do žíly podá radiofarmakum. Nejdříve za 2 hodiny se provádí snímkování oblasti ledvin (po tuto dobu není nutné setrvávat na oddělní). Snímkuje se vleže na zádech, případně i na břiše a v několika šikmých projekcích. Někdy se doplňuje i tzv. SPECT vyšetření, tehdy se detektory gamakamery pomalu otáčí kolem dokola bederní oblasti pacienta ležícího na zádech. U malých dětí je někdy potřeba doplnit snímkování pomocí speciálního nástavce na detektoru gamakamery – jednotlivé snímky zde trvají kolem 10 minut. Celková doba vyšetření se může protáhnou i na několik hodin – samozřejmě s přestávkami mezi jednotlivými projekcemi.

Příprava na vyšetření:

Žádná speciální příprava není nutná.