Dynamická scintigrafie ledvin

Vyšetření se provádí k posouzení funkce a vylučování ledvin.

Průběh vyšetření:

Pacient se uloží na záda na vyšetřovací lůžko, do žíly se mu podá radiofarmakum a ihned se zahájí snímkování oblasti ledvin. Snímkování trvá 30 minut. Po této době se pacient vymočí (na WC) a pak se doplní ještě krátké snímkování - opět vleže někdy i vsedě.

Příprava na vyšetření:

Je nutné dostatečné zavodnění - 30-60 minut před vyšetřením pacient vypije přibližně půl litru tekutin.