Stanovení globální glomerulární funkce ledvin

Vyšetření se provádí k posouzení celkové funkce ledvin.

Průběh vyšetření:

Pacientovi se do žíly podá malé množství radiofarmaka a pak se provedou zpravidla 2 odběry krve – za 2 a 4 hodiny po injekci. Počet odběrů a jejich interval stanoví individuálně lékař. Po injekci a mezi odběry pacient nemusí setrvávat na oddělení, může provádět běžné denní aktivity.

Příprava na vyšetření:

Dostatečné zavodnění před podáním radioaktivní látky – tj. vypít přibližně půl litr tekutin během 30-60 minut.