Radionuklidová ventrikulografie

Vyšetření se provádí k posouzení mechanické funkce srdce při některých srdečních onemocněních nebo při léčbě, která může mít vliv na činnost srdce.

Průběh vyšetření:

Do žíly se vpraví malé množství radiofarmaka a následně se vleže snímkuje oblast hrudníku. Doba snímkování záleží na rychlosti srdeční frekvence – pohybuje se přibližně od 30-50 minut.

Příprava na vyšetření:

Žádná speciální příprava není nutná.