Scintigrafie jícnu a detekce gastroesofageálního refluxu

Vyšetření se provádí k posouzení průběhu polknutí a průkazu eventuelního návratu žaludečního obsahu do jícnu.

Průběh vyšetření:

Pacient vleže spolkne 5-10 ml vody označené velmi malým množstvím radioaktivní látky. Současně s polknutím se spustí snímání oblasti hrudníku a břicha, které trvá 30 minut. Během této doby personál v pravidelných intervalech pacienta vyzývá k zatlačení „do břicha“ - jako provokační moment event. návratu obsahu žaludku zpět do jícnu. Někdy se doplňuje ještě opakování vyšetření po jídle.

U malých dětí se vyšetření průběhu polykání neprovádí. Dítě vypije nejdříve menší množství (50-70 ml) džusu (velmi malé děti pijí mléko – i odstříkané mateřské) s příměsí velmi malého množstvím radiofarmaka, z jiného kelímku (nebo lahvičky) pak vypije 100-200 ml již neaktivní tekutiny (již zmíněný džus nebo mléko, kojence si maminky již normálně dokojí). Pak se dítě uloží do vodorovné polohy pod detektor kamery a spustí se snímání oblasti hrudníku a břicha trvající 30 minut. V některých případech (u dětí vždy) se pak ještě doplňuje snímkování oblasti hrudníku a břicha za 1, 2 a 4 hodiny (cca 5minutové projekce). V časových intervalech mezi snímkováním již pacient může jíst, pít i být mimo oddělení.

Příprava na vyšetření:

Vyšetření se provádí nalačno (u dětí stačí nejíst 4 hodiny před vyšetřením, dospělí by měli lačnit 8 hodin). Před vyšetřením by se měly vysadit některé léky, které mohou funkci jícnu – ovlivňovat – to vždy po dohodě s lékařem, který vyšetření požaduje.