Scintigrafie lokalizace krvácení do trávicího traktu

Vyšetření se provádí při podezření na krvácení do střev, které se dosud jinými metodami nepodařilo prokázat.

Průběh vyšetření:

Pacientovi ležícímu na zádech se do žíly podá radiofarmakum, detektory gamakamery snímkují oblasti jeho břicha po dobu 60 minut. Následuje pak několik kontrolních obrazů (doba snímání je 5-10 minut) v přibližně hodinových intervalech. V době, kdy se neprovádí snímkování, pacient může jíst a pít.Vyšetření se ukončuje v případě, že se na některém obraze objeví známky krvácení. Snímkování se často provádí i následující den ráno – zpravidla již jeden snímek (doba záznamu je přibližně 15 minut). V případě známek krvácení se může doplnit i tzv. SPECT vyšetření, kdy se detektory gamakamery otáčí kolem oblasti břicha ležícího pacienta (doba záznamu je zde 30-45 minut).

Příprava na vyšetření:

Není nutná žádná speciální příprava před vyšetřením. Záleží však na typu vyšetřovací látky – někdy je nutné pacientovi odebrat menší množství krve, v laboratoři se během necelé hodiny označí červené krvinky a ty se pak vpraví pacientovi zpět do žíly – v tomto případě je lepší, když pacient přijde nalačno a nají se až po odběru krve (diabetici dodrží svůj režim). Průběh vyšetření je dále stejný.