Scintigrafie jater a sleziny

Vyšetření se provádí k určení tvaru, velikosti a uložení jater a sleziny a k posouzení jejich parenchymu (například po úrazech břicha, kdy došlo k poškození sleziny – zde se pak často sleduje i funkce transplantované slezinné tkáně).

Průběh vyšetření:

Pacientovi se odebere kolem 5 ml krve. Červené krvinky se označí radioaktivní látkou a takto označené se přibližně do hodiny pacientovi podají do žíly. Za 20 minut se provádí snímkování oblasti břicha – pacient leží na zádech, detektory gamakamery nejdříve pořizují snímky z přední, zadní a boční projekce. Může následovat i tzv. SPECT vyšetření, kdy se detektory gamakamery pohybují kolem dokola pacientova těla.

Příprava na vyšetření:

Před odběrem krve je pacient nalačno, po odběru se již může najíst (diabetici dodrží svůj režim). Žádná jiná příprava není nutná.