Scintigrafie skeletu

Vyšetření se provádí k posouzení kostní přestavby – například po úrazech, u zánětů, po operacích kostí (endoprotézy), u onkologických onemocnění.

Průběh vyšetření:

Pacientovi se podá malé množství radiofarmaka do žíly a pak se nejdříve za 2 hodiny (možné i za více hodin) provádí snímkování celého těla. Po tuto dobu není bezpodmínečně nutné setrvávat na oddělení, je možné provádět běžné aktivity. Při snímkování může být pacient oblečený, leží na zádech na vyšetřovacím lůžku, které se pomalu posunuje mezi dvěma detektory gamakamery. Doplňuje se tzv. SPECT vyšetření, kdy se detektory otáčí kolem zvolené oblasti pacientova těla (nejčastěji oblast hrudníku a beder). Celková doba snímkování je kolem 30 minut.

Příprava na vyšetření:

Podaná látka se vylučuje močí, proto se doporučuje po injekci více pít a častěji vyprazdňovat močový měchýř.