Radionuklidová angiokardiografie

Vyšetření se provádí k posouzení průtoku krve dutinami srdce a plícemi u některých srdečních vad, zejména u srdečních zkratů.

Průběh vyšetření:

Pacient se položí na záda. Nad oblast hrudníku je nastaven detektor gamakamery. Přímo pod detektorem gamakamery se vpraví radiofarmakum do žíly co nejblíže srdci, snímkuje se ihned oblast hrudníku. Celková doba vyšetření je maximálně 30 minut, někdy je nutné aplikaci za hodinu opakovat.

Příprava na vyšetření:

Žádná speciální příprava není nutná.